top of page

Branding

לוגו שעוצב עבור "מעבדות אביב" (אוניברסיטת סטנפורד), שיזמה ומובילה ניסוי מהפכני להנבטת גרגירי חומוס בחלל. ניסוי זה עשוי להביא את הבשורה החקלאית הראשונה בחלל, ולהכין את התשתית לקראת הקמת מושבה ניסיונית על הירח בשנת 2025, שמטרתה הסופית היא יצירת מושבה אנושית פעילה במאדים בעתיד.

 

הלוגו מוטמע על ה"חממה" המשמשת להנבטה.

bottom of page